Zásady ochrany osobních údajů

Webové stránky naturferienwohnung-schoepstal vlastní naturferienwohnung-schoepstal, který je správcem vašich osobních údajů.

Přijali jsme tyto Zásady ochrany osobních údajů, které určují, jakým způsobem zpracováváme informace shromážděné společností naturferienwohnung-schoepstal, a které rovněž uvádějí důvody, proč o vás musíme shromažďovat určité osobní údaje. Proto si před použitím webových stránek naturferienwohnung-schoepstal musíte přečíst tyto Zásady ochrany osobních údajů.

Pečujeme o vaše osobní údaje a zavazujeme se zaručit jejich důvěrnost a bezpečnost.

Osobní údaje, které shromažďujeme:

Při návštěvě stránek naturferienwohnung-schoepstal automaticky shromažďujeme určité informace o vašem zařízení, včetně informací o vašem webovém prohlížeči, IP adrese, časovém pásmu a některých nainstalovaných souborech cookie ve vašem zařízení. Kromě toho při procházení stránek shromažďujeme informace o jednotlivých webových stránkách nebo produktech, které si prohlížíte, o tom, jaké webové stránky nebo vyhledávací výrazy vás na stránky odkázaly a jak se stránkami pracujete. Tyto automaticky shromažďované informace označujeme jako "Informace o zařízení". Kromě toho můžeme shromažďovat osobní údaje, které nám poskytnete (mimo jiné jméno, příjmení, adresu, platební údaje atd.) během registrace, abychom mohli plnit smlouvu.

Proč zpracováváme vaše údaje?

Naší nejvyšší prioritou je bezpečnost údajů zákazníků, a proto můžeme zpracovávat pouze minimální množství údajů o uživatelích, a to pouze v takovém rozsahu, který je nezbytně nutný pro údržbu webových stránek. Automaticky shromážděné informace slouží pouze k identifikaci potenciálních případů zneužití a ke stanovení statistických informací o používání webových stránek. Tyto statistické informace nejsou jinak agregovány tak, aby umožňovaly identifikaci konkrétního uživatele systému.

Webové stránky můžete navštívit, aniž byste nám sdělili, kdo jste, nebo prozradili jakékoli informace, podle kterých by vás někdo mohl identifikovat jako konkrétní, identifikovatelnou osobu. Pokud si však přejete využívat některé funkce webových stránek nebo si přejete dostávat náš newsletter či poskytnout jiné údaje vyplněním formuláře, můžete nám poskytnout osobní údaje, jako je váš e-mail, jméno, příjmení, město bydliště, organizace, telefonní číslo. Můžete se rozhodnout, že nám své osobní údaje neposkytnete, ale pak možná nebudete moci využívat některé funkce webových stránek. Například nebudete moci dostávat náš Newsletter nebo nás kontaktovat přímo z webových stránek. Uživatelé, kteří si nejsou jisti, které údaje jsou povinné, nás mohou kontaktovat prostřednictvím adresy dominika.parzniewska@gmail.com.

Vaše práva:

Pokud jste obyvatelem Evropské unie, máte následující práva související s vašimi osobními údaji:

Právo být informován.

Právo na přístup.

Právo na opravu.

Právo na výmaz.

Právo na omezení zpracování.

Právo na přenositelnost údajů.

Právo vznést námitku.

Práva v souvislosti s automatizovaným rozhodováním a profilováním.

Pokud chcete toto právo uplatnit, kontaktujte nás prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

Navíc, pokud jste evropským rezidentem, bereme na vědomí, že vaše údaje zpracováváme za účelem plnění smluv, které s vámi můžeme mít (například pokud si prostřednictvím stránek objednáte zboží), nebo jinak za účelem realizace našich oprávněných obchodních zájmů uvedených výše. Dále upozorňujeme, že vaše údaje mohou být předávány mimo Evropu, včetně Kanady a Spojených států.

Odkazy na jiné webové stránky:

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které nejsou v našem vlastnictví ani pod naší kontrolou. Upozorňujeme, že za tyto jiné webové stránky ani za postupy třetích stran v oblasti ochrany osobních údajů neneseme odpovědnost. Doporučujeme vám, abyste si při opuštění našich webových stránek dávali pozor a přečetli si prohlášení o ochraně osobních údajů každé webové stránky, která může shromažďovat osobní údaje.

Zabezpečení informací:

Informace, které nám poskytnete, zabezpečujeme na počítačových serverech v kontrolovaném a bezpečném prostředí, chráněném před neoprávněným přístupem, použitím nebo zveřejněním. Udržujeme přiměřená administrativní, technická a fyzická bezpečnostní opatření na ochranu před neoprávněným přístupem, použitím, úpravou a zveřejněním osobních údajů pod svou kontrolou a v péči. Nelze však zaručit žádný přenos dat přes internet nebo bezdrátovou síť.

Zákonné zveřejnění:

Veškeré informace, které shromažďujeme, používáme nebo obdržíme, zveřejníme, pokud to vyžaduje nebo povoluje zákon, například abychom vyhověli soudnímu předvolání nebo podobnému právnímu procesu, a pokud se v dobré víře domníváme, že zveřejnění je nezbytné k ochraně našich práv, ochraně vaší bezpečnosti nebo bezpečnosti jiných osob, vyšetřování podvodu nebo k reakci na žádost vlády.

Kontaktní informace:

Pokud nás chcete kontaktovat, abyste se dozvěděli více o těchto zásadách, nebo nás chcete kontaktovat v jakékoli záležitosti týkající se individuálních práv a vašich osobních údajů, můžete nám poslat e-mail na adresu dominika.parzniewska@gmail.com.