Historia domu

Gospodarstwo rolne nr 5 w Kunnersdorfie, zwane potocznie "Körnergut", nie miało typowych dla tego regionu nazwisk jak Raute, Herrmann i Knobloch. Nazwa "Körnergut" wywodzi się od ostatniego właściciela przed 1900 rokiem, Johann Traugott Kerner. W latach 1945-2004 stanowiło część dóbr rycerskich w Kunnersdorfie.

Gospodarstwa rolne w Kunnersdorfie stanowiły główną część krajobrazu miejscowości i pola. Niektóre z nich przetrwały w dobrym stanie, podczas gdy inne uległy zniszczeniu. W XIII wieku osadnicy z zachodu założyli ponad 20 osad chłopskich, ale później kilka z nich zostało podzielonych, pozostawiając około 21 osad w roku 1830. Obecnie jednak żadne gospodarstwo rolnicze nie prowadzi działalności w Kunnersdorfie, a większość gruntów jest zarządzana przez AGRAR GmbH "Schöpstal" z siedzibą w Ebersbach.